OfertaW czasach dynamicznych zmian i rozwoju gospodarki podwójnego znaczenia nabiera określenie „dokształcanie pracowników i inwestowanie w kadry”. Każdy pracodawca chciałby mieć w swoich szeregach, pracowników posiadających zdolność przyswajania nowej wiedzy oraz dostosowywania swoich działań do zmian zachodzących na rynku.

Szkolenie kadry pracowniczej jest jednym ze sposobów na rozwój firmy, bowiem współczesne funkcjonowanie w biznesie wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju.

Dokształcanie kadry pracowniczej podnosi jej profesjonalizm i jakość wykonywanej pracy.

Każda firma chcąca osiągać sukcesu powinna dbać o rozwój swoich pracowników.Ludzie są kluczem do zdobywania przewagi konkurencyjnej, na nich budowana jest siła i sukces firmy. Lokata w kapitał ludzki to najlepsza forma inwestycji w rozwój przedsiębiorstwa.
Zarządzanie kadrą
Nasza platforma umożliwia proste i skuteczne zarządzanie system szkoleń pracowniczych. Umożliwia zarówno śledzenie postępów uczestników poszczególnych kursów, jak i śledzenie całości procesu. Pracodawca po skierowaniu Pracowników na poszczególne kursy może monitorować na jakim poziomie Kursanci przyswoili wiedzę oraz sprawdzić czy proces uczenia przebiega według ustalonego wcześniej planu szkoleniowego.

Tworzenie struktur

Gdy firma się rozrasta, zasada pracy „wszyscy robią wszystko” przestaje się sprawdzać i trzeba uporządkować strukturę oraz podział zadań. To okazuje się często dość trudnym zadaniem dla rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki naszej platformie każdy pracodawca będzie mógł zaprojektować strukturę organizacyjną , która jest niezbędnym narzędziem w procesie zarządzania.

Korzystając z naszej platformy będziesz mógł intuicyjnie określić strukturę swojego przedsiębiorstwa ilustrującą zależności jakie występują pomiędzy pracownikami. W oparciu o nią można przypisać poszczególnym osobom szkolenia w jakich powinni uczestniczyć, a następnie śledzić postępy w ich szkoleniach.


Szkolenia dla pracowników

W naszej ofercie dostępna jest stała lista kursów z różnych dziedzin: prawa, transportu, zarządzania, która została opracowana przez najlepszych Specjalistów w swoich dziedzinach. Na bieżąco będziemy je uzupełniać o dodatkowe tematy zgodnie ze zmieniającymi się przepisami i uregulowaniami prawnymi, a także w oparciu o rozeznanie rynku oraz najnowsze trendy w branży szkoleniowej.Dodatkowo na życzenie naszego Klienta przygotowujemy i opracowujemy kursy skierowane do konkretnej grupy pracowniczej w oparciu o bieżące zapotrzebowanie. Na podstawie szczegółowej analizy potrzeb szkoleniowych tworzymy szkolenia dopasowane do branży i środowiska, w której działa dana firma.W naszej ofercie dostępne są kursy z różnych dziedzin: prawa, bhp, transportu zarządzania, które zostały przygotowane przez naszych najlepszych Ekspertów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i wybrania odpowiedniego dla siebie kursu.Na życzenie klienta opracowujemy:
- kursy dedykowane do odpowiedniej grupy pracowniczej lub branży, w której działa dana firma.