Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Nazwa projektu: Znaczący wzrost konkurencyjności Grupy CARGO poprzez stworzenie multifunkcjonalnej platformy edukacyjno-szkoleniowej

Beneficjent: GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Wartość projektu: 984 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 400 000,00 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl